Pravidlá trhu - TruckScout24.sk

Pravidlá trhoviska

Iba konkrétne ponuky

Do databázy zadávajte len konkrétne ponuky. Inzeráty, ktoré pozostávajú len zo sloganov, ako napríklad "všetky typy vozidiel xy", sa bohužiaľ nedajú aktivovať. V jednom inzeráte musí byť ponúknuté buď jedno konkrétne vozidlo, alebo pevne stanovený balík viacerých vozidiel. Balík vozidiel si vyžaduje jasný opis súvisiacich vozidiel v texte inzerátu. Skúsenosti však ukázali, že inzeráty jednotlivých vozidiel priťahujú podstatne viac pozornosti ako balíky vozidiel.

Inzeráty vždy s výstižným technickým popisom

Svoje inzeráty na stránke TruckScout24 zmysluplne popíšte. Inzeráty bez technických údajov u nás nie sú možné.

Nie sú možné žiadne anonymné inzeráty ani inzeráty s číslom škatule

V profile predajcu uveďte svoje celé meno a adresu. Anonymné inzeráty u nás bohužiaľ nie sú možné. Súkromní jednorazoví predajcovia môžu skryť svoju ulicu a číslo domu, ak si to želajú.

V texte inzerátu neuvádzajte telefónne/faxové čísla ani e-mailové adresy.

Inzeráty nesmú obsahovať telefónne čísla, faxové čísla, čísla mobilných telefónov a e-mailové adresy. Vaše kontaktné údaje sa automaticky vygenerujú z vášho zákazníckeho účtu a zobrazia sa aj v hotovej reklame. Preto nie je potrebné uvádzať v texte inzerátu svoje kontaktné údaje.

Žiadne internetové adresy v reklamách

Popis a obrázky vašich inzerátov nesmú obsahovať žiadne internetové adresy.

Žiadne odkazy na iné reklamy

Inzeráty nesmú obsahovať žiadne odkazy na iné inzeráty poskytovateľa. Okrem toho nie sú povolené odkazy na internetové obchody poskytovateľa a iné obchodné alebo aukčné platformy.

Vozidlá inzerované ako inzeráty nesmú byť súčasťou aukcie.

Odstránenie predaných položiek

Predané položky okamžite vymažte alebo pozastavte. Našu databázu sa snažíme neustále aktualizovať. Preto sú spoločné jazdy veľmi nevítané alebo zakázané podľa AGB.

Žiadne nové nahrávanie po odstránení inzerátu

Okamžité nahrávanie predtým vymazaných inzerátov nie je povolené z dôvodu narušenia hospodárskej súťaže.

Žiadne logá ako obrázky vozidla alebo v obrázku vozidla

Nepoužívajte logá spoločností ako obrázky vozidiel. Umiestňovanie loga spoločnosti na obrázky vozidiel je tiež zakázané.

Len obrázky, ktoré ste oprávnení používať

Podobne fotografie výrobcov, ktorých autorské práva vlastní samotný výrobca, alebo fotografie konkurencie možno nahrať len s písomným súhlasom príslušného držiteľa autorských práv.

Žiadne zástupné obrázky

Reklamné obrázky, ktoré obsahujú len "foto na sledovanie" alebo podobné informácie, nie sú možné.

Nekopírujte texty od konkurencie

Technické popisy svojich predmetov na predaj si pripravte sami. Kopírovanie textov a častí textov z inzerátov iných predajcov je zakázané a zvyčajne prináša len problémy, ktoré nechcete mať.

Žiadne zoznamy kľúčových slov/vyhľadávaných výrazov v inzerátoch

Uveďte len príslušné technické opisy príslušných vozidiel. Používanie kľúčových slov alebo zoznamov vyhľadávaných slov nie je možné. Takisto nie je možné inzerovať iné vozidlá, výrobky, spotrebný materiál alebo všeobecnú reklamu.

Žiadne názvy spoločností a opakovanie slov v názve inzerátu

Uvádzanie názvu vlastnej spoločnosti, ako aj opakovanie slov v názve inzerátu je zakázané. Výrobcovia sú z tohto nariadenia vylúčení.

Vyberte správnu kategóriu vozidla

Vo vlastnom záujme dbajte aj na to, aby ste svoje inzeráty umiestňovali do správnych kategórií.

Žiadne reklamy za 1 €

V inzerátoch neuvádzajte ceny za 1 €. Reklamy, v ktorých je ako nákupná cena uvedená suma 1 € (tiež ako FP alebo VB), nebudú aktivované. Ak si neželáte zadať cenu, nechajte pole s cenou pri zadávaní prázdne. Potom sa pri vašej reklame automaticky zobrazí poznámka "Informácie o cene".

Žiadne propagačné reklamné tituly

Uveďte zmysluplné informácie v označení stroja/typu vozidla, ako aj výrobcu a modelu a nepoužívajte reklamné formulácie. Len tak môžu vaše inzeráty nájsť potenciálni kupujúci prostredníctvom funkcie vyhľadávania.

Dostupné telefónne čísla v kontaktných údajoch

Pri poskytovaní kontaktných údajov nezabudnite uviesť kontaktné telefónne číslo.

Žiadne viacnásobné reklamy

Nezverejňujte tú istú položku viac ako raz.